व्यावसायिक बन्दै पाल्पाको छुर्पी
रासस पाल्पा, फागुन १