मोरङका गाउँमा सिरक बनाउँदै पैसा कमाउँदै भारतीय मजदुर