राजश्व प्रशासनमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली ल्याउँदै सरकार
काठमाडौं, पुस  १२