बजाजले विद्युतीय मोटरसाइकल बनाउने
काठमाडौं, भदौ ३० (सेतोपाटी)