अबको विकल्प विद्युतीय सवारी साधन
सुधिर भण्डारी काठमाडौं, भदौ १८