नाडा शोको आकर्षणः ३ करोडको ‘मस्टङ्ग’ र ‘थार डेब्रेक’
सुधिर भण्डारी काठमाडौं, भदौ १४