यामाहाको नयाँ 'एफजेट २५' मोटरसाइकल, मुल्य ३ लाख ४४ हजार ९ सय
सेतोपाटी काठमाडौं,साउन ३२