सुजुकीले ल्यायो ‘एबिएस’ भएको नयाँ मोटरसाइकल
सेतोपाटी दिल्ली, साउन २६