थापाथलीमा टाटाको सबैभन्दा ठूलो शो रुम
सेतोपाटी काठमाडौं, साउन २६