अब बजाज र ट्रियूम्फ मिलेर मोटरसाइकल बनाउने
सेतोपाटी दिल्ली, साउन २४