दाङमा वनले साढे २ लाख  बिरुवा नि:शुल्क वितरण गर्ने १ लाख टिम्मुरको बिरुवा वितरण गर्ने तयारी
नारायण खड्का दाङ, असार १०