गमला वा कौशीमा बाह्रै महिना फलाउनुहोस् कागती
विनोद आचार्य काठमाडौं, पुस १७