एनआरएन यूकेमा फगामी
फडिन्द्र भट्टराई लण्डन, भदौ २६