बेलायतका राजकुमार विलियम र केट तेस्रो सन्तानका आमाबावु बन्दै
लण्डन, भदौ १९ (सेतोपाटी)