'आँधीबाट अफ्ट्यारो परेकाहरुले सम्पर्क गर्नु होला' - नेपाली दूतावास
सेतोपाटी वाशिन्टन डिसी