इन्द्रदहमा प्रकृतिप्रेमी समूहको हाइकिङ आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हातमा 
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, असोज १४