नयाँ गन्तव्यको प्रवर्धनमा अन्नपूर्ण
सन्तोष गौतम/रासस बेनी, भदौ १