सुरू भयो म्याग्दी भ्रमण वर्ष २०७५
रासस म्याग्दी, वैशाख ३१