‘माथिको आदेश भन्दै रोकियो प्रदेश राजधानी सिफारिस
छापाबाट काठमाडौं, असोज २४