प्रहरीलाई पूर्वसूचना थियो तैपनी राजधानीमा व्यवसायी मारिए
छापाबाट काठमाडौं, असोज २४