प्रेम पाउन जसले जमिनदारी र धर्म त्यागे
छापाबाट काठमाडौं, फागुन २