बन्दाबन्दीः नागरिकप्रति राज्यको जवाफदेहीता
{"status":"success"}