सरकारको नीति, सामर्थ्य र नियत
{"status":"success"}