राष्ट्रपति सीका प्रतिवद्धता चेक हुन्, क्यास गर्ने नेपालमा भरपर्छ
{"status":"success"}