रजस्वला पाप कसरी भयो?
तर्कना शर्मा काठमाडौं, भदौ २९
{"status":"success"}