रारा-कर्णाली भ्रमण वर्ष र कर्णालीमा पर्यटनको यथार्थ
 माधव चौलागाईं (फान्चौरी) 
माधव चौलागाईं (फान्चौरी)  madhavjee@gmail.com)