... बाबुआमाका अगाडि म बदमास जापानी बालक
काजुअो इसिगुरो अन्तर्वार्ता: इस्पाइजेल अनलाइन/अनु.: सुरज सुवेदी