केटाहरूलाई रुन सिकाउनुपर्छः आमिर खान
जैनब साल्बी अनुवाद: सुरज सुवेदी