मिस नेपाल निकिताको प्रदीपसँग फिल्म खेल्ने इच्छा!
काठमाडौं, साउन २७