द्रौपदी अवशेष: कैलासको काखको कथा
कोमल फुयाल काठमाडौं, असोज २३