जन्मदिनमा संजय दत्तलाई 'केजिएफ २' को नयाँ पोस्टर
एजेन्सी नयाँ दिल्ली, साउन १४