'सलमानले भनेपछि आफ्नो नाम फेरे'
एजेन्सी मुम्बई, वैशाख २७