अजयको 'रेड' बन्यो वर्षकै सर्वाधिक दोस्रो ओपनर
एजेन्सी मु्म्बई, चैत ५