'अमर बिरही एकल साँझ' मा बिरहीलाई २ लाखको माला
काठमाडौँ, असोज ३