मह जोडीले फिल्म 'शत्रु गते' निर्माण गर्ने
काठमाडौँ, असोज १