सीमा क्षेत्रका नेपालीका समस्याबारे चलचित्र निर्माण हुने
काठमाडौँ, भदौ २७