फिल्म 'हुर्रे' मा केकी र अनुपको जोडी
काठमाडौं, साउन ३२