मेयर शाक्यले भाषा र संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने खालका फिल्म निर्माणमा सहयोग गर्ने
काठमाडौं, साउन १७