गौरी मल्ल भन्छिन्:  बोलिनँ भनेर गाली खानुपर्छ
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, जेठ २१