छोटो समयमै स्मिता पाटिलले खेलेका ५ यादगार फिल्म, युट्युबमा
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, वैशाख ८