ग्वाङ्जाओमा 'सिस्नुपानी'को व्यङ्ग्यात्मक नयाँ वर्ष
सेतोपाटी ग्वाङ्जाओ, चीन, पुस २०