सी भ्रमणका चार सन्दर्भ, आठ सन्देश
{"status":"success"}