पोखरा ११ विरुद्ध झापाको गोल वर्षा
विनोद सापकोटा झापा, कात्तिक २९