हमालको संयोजकत्वमा आठौं सचिवालय
काठमाडौं, साउन २६ (सेतोपाटी)