कीर्तिमानधारीलाई खेलकुद मन्त्रालयको सम्मान
काठमाडौं, साउन २६ (सेतोपाटी)