बोल्टको समाप्त भयो सय मिटरको सम्राज्य
लन्डन, साउन २२ (एजेन्सी)