अरहान्त र भावनाद्वारा उपाधि रक्षा
काठमाडौं, साउन २१ (सेतोपाटी)