संरक्षक र प्रेरणालाई दोहोरो स्वर्ण
काठमाडौं, साउन २१ (सेतोपाटी)