श्यान्टू र पुरुषोत्तम फाइनलमा
काठमाडौं, साउन २० (सेतोपाटी)