युथ–९ मा प्रशंसालाई स्वर्ण
काठमाडौं, साउन १६ (सेतोपाटी)